Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 19.09.2018   Последна редакция: 19.09.2018Към началото на страницата