Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г., за 2018 г.

Публикувано на: 02.04.2019   Последна редакция: 02.04.2019



Към началото на страницата