Стартира проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

Публикувано на: 07.08.2019   Последна редакция: 28.10.2019

 ПОКАНА

за прием на документи за длъжност

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

Основни длъжностни задължения:

Медицинският работник ще посещава потребителите на социалните услуги с потребност от консултиране по предварително изготвен график, ще участва в изготвяне на индивидуалните планове на потребителите, ще извършва измерване на артериално налягане, ще проверява редовността на приема на предписаните на потребителя лекарства, ще посещава личен лекар на лицето при необходимост от това.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование:

Висше образование в конкретната област

Професионален опит:

Не се изисква. Наличието на такъв  е предимство.

 

За покриване на минималните изисквания ще се приемат:

За образование: копие на диплом;

За професионален опит: копие на трудова книжка, договори, референции и др.;

 

Вид на правоотношението и работно време

В проект „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово” е предвидено длъжността да се изпълнява след сключване на трудово правоотношение, на непълен работен ден за период от сключване на договора до 30.09.2019 г.

Допустимо е подаване на документи от кандидати, които да бъдат назначени по реда на ЗЗД (на граждански договор) за извършване на определена работа.

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за завършено образование – копие;
  • Документ, доказващ професионален опит;

 

Документи се подават в сградата на Дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

на Общинска администрация –гр.  Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост” 7

Срок от 02.09.2019 г. до  13.09.2019 г.

 
Към началото на страницата