Покана за първо заседание на Общински съвет

Публикувано на: 01.11.2019   Последна редакция: 01.11.2019

 До гражданите на община Суворово

 

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Стоян Пасев -  Областен управител на област с административен център - Варна свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Суворово.

Заседанието ще се проведе на 06 ноември 2019г. в конферентната зала на Фестивален и спортен комплекс  „Генерал Суворов“ от 14.00часа, при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Общински съвет – Суворово, съгласно чл.24, ал.1  от ЗМСМА.

Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Към началото на страницата