Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 23.12.2019   Последна редакция: 23.12.2019Към началото на страницата