Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

Във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви  представяме проект на НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО.(текст на наребата).

Предложения и становища по проекта на наредбата се приемат в 14 дневен срок, считано от 11.02.2013 г. 
Към началото на страницата