Дирекции и отдели

Публикувано на: 26.08.2014   Последна редакция: 22.02.2017

 

1. Дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика”

    • Отдел "Устройство на територията"
    • Отдел „Инвестиционна политика”


2. Дирекция „Общинска собственост и приходи”

3. Дирекция "Хуманитарни дейности"

4. Дирекция "Финанси и бюджет"

5. Дирекция „Административно правно и информационно обслужване”
Към началото на страницата