Фестивали

Публикувано на: 02.02.2015   Последна редакция: 20.04.2017

В община Суворово се провежда ежегодно на 1-ви  май Празник на фолклорното изкуство "Като жива вода".  Празникът се превърна през годините в едно от най-големите и предпочитани места в региона за изява на таланти в областта на българския фолклор . През трите сцени на събора преминават ежегодно повече от 3000 участника- певци, музиканти, танцьори.

През месец октомври като част от ПФИ"Като жива вода" се провежда "Празник но хорото" . Празника на хорото е място за изява на школи, групи и клубове за народни хора.
Към началото на страницата