Покана за заседание на Общински съвет на 16.11.2015г.

Публикувано на: 10.11.2015   Последна редакция: 10.11.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

П О К А Н А

1  

гр.Суворово 09.11.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 16.11.2015г. от 09.30ч. в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Определяне брой и състав на постоянните комисии при Общински съвет – Суворово.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата