Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени областни – междуобщински транспортни схеми

Публикувано на: 28.12.2015   Последна редакция: 28.12.2015

 Конкурсът се открива на основание чл.17, ал. 1, ал. 3 и ал. 4  от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Решение №6-99/29.06.2015г.  на Общински съвет гр.Суворово.Прикачени файловеКъм началото на страницата