Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

Публикувано на: 29.12.2015   Последна редакция: 29.12.2015

  Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени от всички заинтересовани лица в срок от 14 дни, считано от 29.12.2015г. 
Към началото на страницата