Решения от 5-то заседание от 12.04.2016г.

Публикувано на: 13.04.2016   Последна редакция: 13.04.2016

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

V заседание, проведено на 12.04.2016г.

 

На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от V-то си заседание, проведено на 12.04.2016 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 62

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.21, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.23, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НЕ ОДОБРЯВА „ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020Г.“ ЗА 2015Г.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 5– 63

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.21, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.140, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ЧЛ.9, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2015Г., КАКТО СЛЕДВА: ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ; ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ; ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ; ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 4 И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА 7443 НА ОБЩИНА СУВОРОВО – ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Към началото на страницата