МИСЛИ ЛОГИЧНО, ДЕЙСТВАЙ ЕКОЛОГИЧНО!

Публикувано на: 21.04.2016   Последна редакция: 23.06.2017

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

          През месец януари 2016 година се сключи  договор  между Община Суворово и „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД с предмет: „Предоставяне на услуги на Община Суворовопо предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Суворово.

          Договорът се изпълнява и битовите отпадъци от Община Суворово се извозват в инсталацията на изпълнителя в село Езерово.

          Прекратява се действието на  депото за неопасни отпадъци в град Суворово.

           

Във връзка с гореизложеното, Ви напомняме, че се забранява:

 

-         ПАЛЕНЕТО В БЛИЗОСТ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ.

-         ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЖАР, ПЕПЕЛ И ГОРЯЩИ ПРЕДМЕТИ ВЪВ

      И ОКОЛО КОНТЕЙНЕРИТЕ.

-       ИЗХВЪРЛЯНЕ В СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ НА СТРОИТЕЛНИ, 

ПРОМИШЛЕНИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ И

ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ.

-       ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПРЪСТ ИЛИ ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ В   

КОНТЕЙНЕРИТЕ. ТОВА ДОВЕЖДА ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ  

-       ТОВАРО–ПОДЕМНОТО    УСТРОЙСТВО НА  СМЕТОИЗВОЗВАЩАТА  МАШИНА ДА ПОВДИГНЕ КОНТЕЙНЕРА.   

 

 При неспазване на горепосоченото, подлежите на глоба от 50 до 500 лв., съгласно Наредба № 1 за опазване на общественият ред и чистота на територията на община Суворово.

 

 

                                               ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД СУВОРОВО
Към началото на страницата