Проект за решение на Общински съвет за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в община Суворово

Публикувано на: 21.09.2016   Последна редакция: 23.06.2017Към началото на страницата