Проект за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Суворово

Публикувано на: 06.10.2016   Последна редакция: 23.06.2017Към началото на страницата