Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Суворово за 2016г.

Публикувано на: 06.03.2017   Последна редакция: 28.06.2017

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за публично обсъждане отчета на бюджета на община Суворово за 2016г. Обсъждането ще се проведе от 11,00 часа на 28.03.2017г. в зала №101в сградата на Общинска администрация гр.Суворово.

 

                                  

                                                                             Председател ОбС: ……………………….

                                                                                                               / Д.Йорданов /
Към началото на страницата