Протокол на комисия от 17.02.2017г. относно приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 11.04.2017   Последна редакция: 28.06.2017


Прикачени файловеКъм началото на страницата