Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 08.08.2017   Последна редакция: 08.08.2017Към началото на страницата