Съобщение за полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

Публикувано на: 22.01.2018   Последна редакция: 22.01.2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.23, ал.2, изр.2 от ЗМСМА новоизбраният Общински съветник Венелин Йорданов Стоянов ще положи клетва на редовното заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 29.01.2018г. от 14.00 ч. в Заседателната  зала на Община Суворово.

 

 

Данаил Йорданов

Председател ОбС Суворово
Към началото на страницата