Уведомление за заседание на Общински съвет на 26.02.2018г.

Публикувано на: 02.02.2018   Последна редакция: 02.02.2018

 ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА СУВОРОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА  СУВОРОВО

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

 

               

            На основание чл.27, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация във връзка с чл.25,т.1 от ЗМСМА, определям дата за провеждане на заседание на Общински съвет Суворово през месец ФЕВРУАРИ 2018 година.

 

 

Дата за провеждане на заседанието: 26 .02.2018г  от 14.00 часа в Зала №1 на Община Суворово.

 

 

 

Уведомявам Ви, че срокът за внасяне на материали съгласно чл.51,ал.4 от Правилника е до 16.30 часа на  15.02.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ДАНАИЛ  ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС  Суворово
Към началото на страницата