Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Суворово за 2017г.

Публикувано на: 02.03.2018   Последна редакция: 02.03.2018

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за публично обсъждане отчета на бюджета на община Суворово за 2017г. Обсъждането ще се проведе от 11,00 часа на 18.04.2018г. в зала №101в сградата на Общинска администрация гр.Суворово.

 

                                  

 

 

                                      Данаил Йорданов                             

                                                                    Председател ОбС

                                                                                               
Към началото на страницата