НАВИГАЦИЯ

Дистанционно обучение за  работа с машина за гласуване

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Дистанционно обучение за  работа с машина за гласуване за РИК 03 –  Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 19:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [1]

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams [2] | Join on the web [3]

Learn More [4] | Meeting options [5]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: i.simeonov@outlook.com

* Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 24.03.2023 г. (петък) в 19:00 ч.:

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 24.03.2023 г. (петък) в 19:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [6]

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams [7] | Join on the web [8]

Learn More [4] | Meeting options [9]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: i.simeonov@outlook.com

* Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 25.03.2023 г. (събота) в 10:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [10]

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams [11] | Join on the web [12]

Learn More [4] | Meeting options [13]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

* Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 26.03.2023 г. (неделя) в 10:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [14]

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams [15] | Join on the web [16]

Learn More [4] | Meeting options [17]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

При нужда от съдействие, моля да се
обърнете към следните администратори
на обученията:

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

kremena.panev@ciela.com

Ваня Тодорова

0878 806 778

vania.todorova@ciela.com

Дарина Неделчева

0878 979 657

darina.nedelcheva@ciela.com

Председател на РИК 03 – Варна

Велин Жеков

Тел.: 0882 333 095

Darina Nedelcheva

Project manager

1510 Sofia, Bulgaria

9 Vladimir Vazov Blvd

Tel: 02/ 9030 031

+359 886 83 70 77

e-mail: darina.nedelcheva@ciela.com

http://www.ciela.net [18]

Links:
——
[1]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3b032c52-649812bc-3b04701f-ac1f6b7a7d18-c2c0f413e734f7f4&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[2]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=961469ba-c98f5754-961335f7-ac1f6b7a7d18-8a620d4f87f873cb&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[3]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=48853a54-171e04ba-48826619-ac1f6b7a7d18-c169826e88a8ac0b&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[4] https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
[5]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=965e982f-c9c5a6c1-9659c462-ac1f6b7a7d18-c8d869107fce4adc&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[6]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c09294a7-9f09aa49-c095c8ea-ac1f6b7a7d18-bd83e392164e1df8&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[7]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6eeea284-31759c6a-6ee9fec9-ac1f6b7a7d18-96bf5ca7191ef2e9&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[8]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c5037683-9a98486d-c5042ace-ac1f6b7a7d18-70f8332b547d243d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[9]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=82ed33ef-dd760d01-82ea6fa2-ac1f6b7a7d18-ed5148fac839c415&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[10]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7797c2df-280cfc31-77909e92-ac1f6b7a7d18-63d0115814a4323f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[11]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b9015956-e69a67b8-b906051b-ac1f6b7a7d18-b96c20d2dee337d7&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[12]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1f0c4213-40977cfd-1f0b1e5e-ac1f6b7a7d18-8faec94be3597892&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[13]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6f29992c-30b2a7c2-6f2ec561-ac1f6b7a7d18-5447a788654b0666&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[14]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0102a0ac-5e999e42-0105fce1-ac1f6b7a7d18-b910c5ae766e4cd5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[15]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3cba3f13-632101fd-3cbd635e-ac1f6b7a7d18-0c25cbb925726a1f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[16]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31d1ff75-6e4ac19b-31d6a338-ac1f6b7a7d18-07e39a1e4eff759d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[17]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b1b884a1-ee23ba4f-b1bfd8ec-ac1f6b7a7d18-39b28fbc833ea9b5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[18]
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6590f5d2-3a0bcb3c-6597a99f-ac1f6b7a7d18-7ef921482bd31732&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=http%3A%2F%2Fwww.ciela.net%2F

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content