НАВИГАЦИЯ

Мисия: Генезис – рестарт на бъдещето в община Суворово

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

07.06.2022год.

Местната комисия за БППМН в община Суворово изготви и разпространи плакати 

за Световният ден без тютюнопушене и Световният ден за борба с наркоманиите

 

03.06.2022год.

Местната комисия за БППМН в община Суворово отбеляза денят на детето с церемония по награждаване

В заседателната зала на Община Суворово, кметът на Община Суворово – Данаил Йорданов и председателят на Местната комисия за БППМН – Вълчо Вълчев, наградиха всички участници в мисии „Всички заедно“, „Розово послание срещу тормоза между деца“ и „Генезис – Рестарт на бъдещето в община Суворово“.

Бяха наградени 45 ученици и 4 учители от СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Суворово. Включиха се ученици от 3, 5, 6, 8, 9 и 12 клас, подкрепени от своите преподаватели г-жа Маргарита Митева, г-жа Шенай Ибрямова, г-жа Неджля Раимова и г-жа Нина Янева.

Наградите за учениците бяха благодарствена грамота и тонколона с LED светлини, а за учителите – благодарствена грамота и ръчно изработен книгоразделител.

 

Специални награди получиха двете ученички-художнички Кадер Хамидова и Арзу Афили от 8 клас, за особено голям принос при изпълнението на мисиите. Техните рисунки украсиха книжки и плакати на местната комисия. За работата си те получиха благодарствена грамота, тонколона с LED светлини и специален подарък настолен статив за рисуване.

 

28.04.2022год.

„Даскалото е COOL“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Суворово организира безплатен спектакъл за тийнейджъри – „Даскалото е COOL“, който се състоя на 21.04.2022 г. в НЧ „Пробуда-1896г.“ – гр. Суворово.

Учениците и гостите, бяха приветствани от Вълчо Вълчев – Председател на МКБППМН в община Суворово.

Учениците нагледно видяха как могат да пропилеят живота си и как могат да постигнат мечти, които им се струват невъзможни.

Спектакъла завърши с бурни аплодисменти за актьорите, които влязоха в ролите на тийнейджърите, изправени пред съдбоносните решения на възрастта си.

 

 

 

15.04.2022год.

Започват кампаниите „Не шофирай, ако си пил“ и „Без дрога на пътя: Последната магистрала“, организирани от дирекция „Превенции“ към Община Варна, в партньорство с ОД на МВР-Варна.

Местната комисия за БППМН в община Суворово участва в кампаниите, чрез разпространяване на предоставените материали.

 

 


11.04.2022год.

Запознайте се със „Суворко“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Суворово ще разпространява комикси с цел превенция. Героят в настоящата поредицата от комикси се казва Суворко, чрез който се разказват поучителни истории свързани с употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене. Автор на комиксите и създател на героя Суворко е секретарят на местната комисия – Назет Ибрямова.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content