НАВИГАЦИЯ

Мисия: Министерство на приятелството

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

03.06.2022год.

Местната комисия за БППМН в община Суворово отбеляза денят на детето с церемония по награждаване

В заседателната зала на Община Суворово, кметът на Община Суворово – Данаил Йорданов и председателят на Местната комисия за БППМН – Вълчо Вълчев, наградиха всички участници в мисии „Всички заедно“, „Розово послание срещу тормоза между деца“ и „Генезис – Рестарт на бъдещето в община Суворово“.

Бяха наградени 45 ученици и 4 учители от СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Суворово. Включиха се ученици от 3, 5, 6, 8, 9 и 12 клас, подкрепени от своите преподаватели г-жа Маргарита Митева, г-жа Шенай Ибрямова, г-жа Неджля Раимова и г-жа Нина Янева.

Наградите за учениците бяха благодарствена грамота и тонколона с LED светлини, а за учителите – благодарствена грамота и ръчно изработен книгоразделител.

 

Специални награди получиха двете ученички-художнички Кадер Хамидова и Арзу Афили от 8 клас, за особено голям принос при изпълнението на мисиите. Техните рисунки украсиха книжки и плакати на местната комисия. За работата си те получиха благодарствена грамота, тонколона с LED светлини и специален подарък настолен статив за рисуване.

Министерство на приятелството и МКБППМН в община Суворово

проведоха Мисия: Розово послание срещу тормоза между деца

 

За Деня на розовата фланелка (Ден срещу тормоза в училище), Министерство на приятелството и Местната комисия за БППМН в община Суворово, обявиха мисия: „Розово послание срещу тормоза между деца“ под наслов „Избери приятелското отношение!“. Мисията беше обявена, чрез клип с послания от министрите на приятелството и членове на местната комисия, във фейсбук страницата на министерството. Посланията на министрите бяха „Тормоза се среща навсякъде, дори където не подозираш!“, „Няма лоши деца, има лоши постъпки“, „Защитавай се, без да нараняваш!“, „Шегувай се, без да се подиграваш!“, „Използвай думите „Извинявай“ и „Прощавам ти“!“ и „Ние избираме приятелското отношение! А ти?“.

В мисията участваха общо 44 ученици, като се обявиха срещу тормоза между деца, чрез своите послания.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content