НАВИГАЦИЯ

Община Суворово стартира проучване относно нагласата и желанието на жителите за безвъзмездно предоставяне на компостери за зелени и други биотпадъци за домашно компостиране.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Във връзка с намерение за кандидатстване на община Суворово с проект по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор ”Управление на отпадъците”, Община Суворово извършва проучване за нагласите на населението за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за зелени и други биоотпадъци на територията на общината.

При одобрен проект от страна на ПУДООС, същите ще бъдат осигурени и раздадени на жителите по реда на постъпилите заявления, до изчерпване на закупените с отпуснатите средства съдове за домашно компостиране.

С това си начинание Общината има за цел да насърчи и подобри разделното изхвърляне и събиране на отпадъци на своята територия.

 

От 30-ти януари до 02-ри март 2023 г. жителите на всички села и град Суворово могат да попълнят анкета и подадат ЗАЯВЛЕНИЕ  за получаването на безплатен компостер за домашно компостиране.

ПОПЪЛНИ АНКЕТА ОТ ТУК:

https://forms.gle/uuDiqrDbg8YdQStb7

 

За заявяване на компостер е необходимо:

 • Кандидатите да бъдат собственици на имота, върху който ще бъде разположен компостера, като допускаме в един имот да се разположи един компостер.
 • Собствениците на имота да подадат заявление по образец.

 

Образецът на заявлението може да бъде получен в:

 1. Сградата на Община Суворово, ет. 1, ст. 102 или ет. 4, ст. 405.
 2. Кметствата по населените места.
 3. Интернет страницата на Община Суворово – изтегли заявление.

 

Заявлението се подава:

 • Лично в деловодството на Община Суворово (гр. Суворово, пл. „Независимост“ №1, ет. 3, ст. 304)
 • На e-mail: kmet@suvorovo.bg.
 • В кметствата по населените места.

 

Приложения за изтегляне:

 

 

 

 

 • Какво е компостиране?

 

Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород, под действието на множество микро и макроорганизми – бактерии, гъби, червеи, охлюви, мравки при подходящи стойности на влага и температура. Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. Всеки от нас може лесно да си направи компост; няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда.

 

 • Защо да компостираме?

 

Bъвeждaнeтo нa ĸoмпocтepитe имa пpяĸ eфeĸт, тъй ĸaтo ceмeйcтвaтa щe мoгaт дa cъбиpaт cвoитe зeлeни отпадъци и биоoтпaдъци, като нe ги изxвъpлят в oбщитe cъдoвe или на нерегламентирани места. C тeзи ĸoмпocтepи ce oпитвaмe дa пoĸaжeм нa xopaтa, чe ocтaвяйĸи зeлeнaтa мaca и другите биоразградими отпадъци в двopa зa ĸoмпocтиpaнe и използването им cлeд няĸoлĸo мeceцa като компост, щe пoмoгнaт нa вcичĸи за намаляване количеството на крайно депонираните отпадъци и намаляване замърсяването на населените места с растителни отпадъци.

 

 • Чрез правенето на собствен компост:

 

 • спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове;
 • подпомагаме себе си и нашата околна среда;
 • всеки от нас генерира около 500 кг. отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат депонирани на депо могат да бъдат компостирани и оползотворявани;
 • ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.

 

 

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content