НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Фестивал “Като жива вода-Суворово” 2022год.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Фестивал Като Жива Вода 2022

„…Българският народ е останал до днешния ден само затова, защото този славянски народ обича да пее, да свири, да играе…”

Христо Ботев

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Живеем в сложно и динамично време, съпътствано от сериозни здрави и социални кризи. След или по-скоро едновременно с кризата с КОВИД 19 сме в положение на започнали военни действия на по-малко от 500 км от границата на нашата държава. Въпреки това оставаме с надежда, че български дух е жив и това ни дава увереност да Ви поканим за четиринадесета година на Празника на фолклорното изкуство „Като жива вода-Суворово 2022”,  който ще се проведе на 30-ти април и 1-ви май 2022г. в местността „Горски кладенец”близо до гр.Суворово.

През годините той даваше възможност на певци, музиканти, танцьори, изпълнители, гости и зрители да се потопят в един необятния, красив и изпълнен с багри, настроения и емоции свят. Свят на древни символи и съвременни послания, свят магия, свят чудо, свят на българския фолклор!

Заповядайте отново и тази година и нека заедно за пореден път да сътворим един празник, да възродим българското, за да пребъде в годините. Заповядайте на Четиринадесетия Празник на фолклорното изкуство в община Суворово!

Моля, доведете до знанието на Вашите колективи настоящата информация.

 

 

С уважение,

 

Кмет на община Суворово

Данаил Йорданов

 

Заявление за участие можете да изтеглите от тук ! 

Регламент за участие можете да изтеглите от тук !

За контакти :

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 гр. Суворово, пл.”Независимост” № 1

кмет – 05153 / 24 40

централа – 05153/ 21 40 или 33 33

факс – 05153/ 21 60

e-mail : kmet@suvorovo.bg

e-mail: eneva@suvorovo.bg

лице за контакт: Светлана Енева тел. 05153 2381; 0893405733

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content