НАВИГАЦИЯ

Фестивал “Като жива вода-Суворово” 2023год.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

„…Българският народ е останал до днешния ден само затова, защото този славянски народ обича да пее, да свири, да играе…”

Христо Ботев

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Радостен съм да ви поканя отново за петнадесета година на Празника на фолклорното изкуство „Като жива вода-Суворово 2023”,  който ще се проведе на 29-ти и 30–ти април в местността „Горски кладенец”, близо до гр.Суворово /в случай на дъждовно време – във ФСК “Генерал Суворов“/.

През тези 15 години събора даваше възможност на певци, музиканти, танцьори, изпълнители, гости и зрители да се потопят в необятния, красив и изпълнен с багри, настроения и емоции свят на фолклора, свят на древни символи и съвременни послания, свят чуден, магичен и завладяващ!

Заповядайте отново и тази година и нека заедно, за пореден път да сътворим един празник, да възродим българското, за да пребъде в годините. Заповядайте на Петнадесетия Празник на фолклорното изкуство в община Суворово!

Моля, доведете до знанието на Вашите колективи настоящата информация.

 

 

С уважение,

 

Кмет на община Суворово

Данаил Йорданов

 

Заявление за участие можете да изтеглите от тук ! 

Регламент за участие можете да изтеглите от тук !

 

29.04.2023г.Сцена 1

29.04.2023г.-Сцена 2

29.04.2023г.-Сцена 3

 

30.04.2023г.-сцена 1

30.04.2023г.-сцена 2

 

Класиране 29.04.2023г.- СЦЕНА 1

Класиране 29.04.2023г.- СЦЕНА 2

Класиране 29.04.2023г.- СЦЕНА 3

 

Класиране 30.04.2023г.- СЦЕНА 1

Класиране 30.04-2023г.- СЦЕНА 2

 

 

За контакти :

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 гр. Суворово, пл.”Независимост” № 1

кмет – 05153 / 24 40

централа – 05153/ 21 40 или 33 33

факс – 05153/ 21 60

e-mail : kmet@suvorovo.bg

e-mail: eneva@suvorovo.bg

лице за контакт: Светлана Енева тел. 05153 2381; 0893405733

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content