Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: 28.03.2018   Последна редакция: 28.03.2018

 СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

 

       

 

         До „АС 7“ ООД

         Адрес за кореспонденция: с.Чернево 9134  м. „Зелище“ № 4

 

        С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване, чрез прилагане към досието.

         В 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение следва да се явите в Дирекция „Общинска собственост и приходи“  при Община Суворово, адрес: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1, ет. 1, стая 105 за връчване на Акт за установяване на задължение  по декларация.

         В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, актът заедно със съобщението ще се приложи към досието и ще се счита  за редовно връчен.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                     

 

 

          

Дата на поставяне/публикуване: 28.03.2018г.

Дата на  сваляне:
Към началото на страницата