Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Суворово и тарифата към нея

Публикувано на: 01.02.2019   Последна редакция: 01.02.2019Към началото на страницата