Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - домашен социален патронаж в община Суворово

Публикувано на: 21.02.2019   Последна редакция: 21.02.2019Към началото на страницата