Съобщение за Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Тарифата към нея

Публикувано на: 11.04.2019   Последна редакция: 03.02.2020Към началото на страницата