Уведомление за инвестиционно предложение за проект: "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово - етапно строителство"

Публикувано на: 15.05.2019   Последна редакция: 15.05.2019Към началото на страницата