И Н Ф О Р М А Ц И Я за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Публикувано на: 15.08.2019   Последна редакция: 15.08.2019Към началото на страницата