ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2020г.

Публикувано на: 26.11.2019   Последна редакция: 26.11.2019Към началото на страницата