ПГСС "Свети Георги Победоносец"

Публикувано на: 19.02.2020   Последна редакция: 19.02.2020

 Историята на днешната Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово започва от нейното създаване през далечната 1925 г. с тогавашното наименование „Зимно земеделско училище“. През годините няколко пъти бива сменяно наименованието на учебното заведение, докато през 2003 г. не се преименува в Св. Георги Победоносец.

Днес училището разполага с иновативна и модерно оборудвана материална база, където се обучават  210 ученика. Учебното заведение предлага възможност за обучение и придобиване на  следните 6 професии и специалности:

  • Професия „Техник – растениевъд“ специалност „Трайни насаждения“;
  • Професия „Техник на транспортната техника“ специалност „Пътно – строителна техника“;
  • Професия „Икономист“ специалност „Земеделско стопанство“;
  • Професия „Ветеринарен техник“ специалност „Ветеринарен техник“;
  • Професия „Агроеколог“ специалност „Агроекология“;
  • Професия „Монтьор на селскостопанска техника“ специалност „Механизация на селското стопанство“.

Директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ е инж. Марияна Великова.

Интернет страница:www.pgss-suvorovo.com

e-mail: pgss.suvorovo.com
Към началото на страницата