„Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще продължи да оказва подкрепа на потребителите дори и в режим на извънредна кризисна ситуация!

Публикувано на: 23.03.2020   Последна редакция: 23.03.2020

 Всички специалисти са изготвили оптимизирани програми за работа с потребителите, съобразени със здравословното им състояние, които ще се изпълняват в домашна среда. Към програмите всеки е приложил насоки за изпълнение на съответните задачи. Част от програмите са: изработване на великденски изделия; съчинение-разсъждение на тема: „Моят живот в ЦСРИ“; гимнастика за тонус и хармонален баланс.

За изпълнение на дейностите и проследяване на същите ще се осъществява обратна връзка с потребителите. Освен, че всеки ще може да приложи наученото до момента в ЦСРИ ще има и възможност от близо да запознае своите близки в най-общи линии със същността на социалната услуга ЦСРИ.

В подготовката и предоставянето на материалите ще се спазват наложените противоепидемични мерки.

Отворени сме за идеии, както и да предоставяме подкрепа!

Като осъзнати личности знаем, че животът е съвкупност от изпитания, трудности, които изискват издържливост, вяра и воля!

                                                                                                                Екип на ЦСРИ
Към началото на страницата