ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Публикувано на: 22.04.2020   Последна редакция: 22.04.2020

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

  С инициативата WiFi4EU, Европейската комисия, в лицето на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)  отпускат средства на общините, за да осигурят безплатен безжичен интернет за местните жители, туристите и посетителите в целия ЕС.

   През месец декември миналата година общината подписа   „Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ): WiFi4EU”, за действието с наименование WiFi4EU– насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

  Беше избран изпълнител и сключен договор  за изграждане на системата за Wi-Fiзоните с„ А1 България“ ЕАД . Общата стойност на договора е в размер 15 000 € (петнадесет хиляди) с включен ДДС. Към настоящия момент мрежата е изградена и функционира.

Зоните с безплатен интернет достъп са:

  1. Суворово пл. „Независимост“ №1;
  2. Суворово ул. „ Жельо Войвода“ №16 / спортна зала/;
  3. Суворово ул. „Околчица“ №1 /детски център/;
  4. Суворово пл. „Независимост“ №5;
  5. Суворово ул. „Република“ №2;
  6. с. Дръндар (обл. Варна) №1, п.к.9173;
  7. с. Чернево (обл. Варна) №1, п.к. 9174;
  8. с. Изгрев (обл. Варна) №1, п.к. 9176;
  9. с. Левски (обл. Варна) №1, п.к. 9171;
  10. с. Николаевка (обл. Варна) №1, п.к. 9172.

   Гражданите и гостите на град Суворово и останалите населени места в общината, могат да използват безплатна високоскоростна интернет връзка, чрез 10 външни точки за достъп,  изградени на посочените обществени места. Те са обозначени с информационни табели с логото на програмата WiFi4EU.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързването става, чрез избор на безжична връзка WiFi4EU от мобилното устройство. Необходимо е потребителят да потвърди достъпа,чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Повторното свързване се осъществява автоматично.

                                                               

Пожелаваме ви приятно сърфиране в мрежата, при спазване на мерките за сигурност в обявеното извънредно положение, като се надяваме скоро всички да могат да се възползват от новоизградената wifi4eu мрежа.

Бъдете здрави!   
Към началото на страницата