Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария

Публикувано на: 15.06.2020   Последна редакция: 15.06.2020

Мерки за безопасност и начини на действие в случай на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях за обект "Терминал за втечнен въглеводороден газ", гр. Суворово, с оператор "Котура" ЕООД.Прикачени файловеКъм началото на страницата