РЕШЕНИЕ № 370 ОТ 8 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СУВОРОВО-2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО

Публикувано на: 19.06.2020   Последна редакция: 19.06.2020

 РЕШЕНИЕ № 370 ОТ 8 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СУВОРОВО-2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" - ЕООД, ГР. ВАРНАПрикачени файловеКъм началото на страницата