Съобщение за публикуван Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Суворово и доклад с мотиви към него.

Публикувано на: 19.08.2020   Последна редакция: 19.08.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата