Уведомление за инвестиционна предложение за реализация на "Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара" с възложител "ЕС ЕМ КЕЙ НУР" ООД

Публикувано на: 07.10.2020   Последна редакция: 07.10.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата