Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно инициатива на Община Девня

Публикувано на: 21.10.2020   Последна редакция: 21.10.2020

 Съобщение за публично обявяване относно инициативата на Община Девня, за продължаване  и изменение на Разрешително №2311 0013/25.08.2010 г., продължено с Решение №950/12.07.2012 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на „Канализационна система Девня – Вълчи дол –Суворово“Прикачени файловеКъм началото на страницата