Обява за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Общински съвет Суворово

Публикувано на: 22.10.2020   Последна редакция: 22.10.2020Към началото на страницата