Уведомление за инвестиционно предложение за реализация на ИП за "Изграждане на две водовземни съоръжения" в с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител "ЕС ЕМ КЕЙ НУР" ООД

Публикувано на: 28.10.2020   Последна редакция: 28.10.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата