Обява за публикуван доклад относно приемане на план-сметка за организиране на сметосъбиране, поддържане на депата за битови отпадъци и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в селищата на община Суворово през 2021 г.

Публикувано на: 27.11.2020   Последна редакция: 27.11.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата