Подаване от гражданите на документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК

Публикувано на: 02.12.2020   Последна редакция: 02.12.2020

  Във връзка с въведените със заповед РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България Ви информираме, че с цел избягване на струпвания на групи от хора пред приемната на РКМЕ в РЗИ- Варна, е препоръчително за гражданите подаването на документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор.  
Към началото на страницата