Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП "Изграждане на две водовземни съоръжения"

Публикувано на: 04.12.2020   Последна редакция: 04.12.2020

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за„Изграждане на две водовземни съоръжения“ в землището на с. Калиманци, общ. Суворово  с възложител „ЕС ЕМ КЕЙ НУР“ ООД.

 

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е достъпна в сградата на Община Суворово – пл. „Независимост“ №1, ет. 4, стая 405. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 04.12.2020г. до 18.12.2020г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. 
Прикачени файловеКъм началото на страницата