Обява за обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Суворово в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Публикувано на: 08.12.2020   Последна редакция: 08.12.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата