Уведомление за публикуване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Суворово

Публикувано на: 07.01.2021   Последна редакция: 07.01.2021Към началото на страницата