Избори за народно събрание 04.04.2021г

Публикувано на: 09.02.2021   Последна редакция: 26.03.2021

Съобщение 

23.03.2021год.

Покана за консултации за ПСИК за болни с Ковид 19  

 


На страницата на Централната избирателна комисия са публикувани  30 -секундни виеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите във връзка с изборното законодателство. На този линк можете да се запознаете с тях.

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video 


Електронни услуги на Община Суворово, предоставяни чрез портала на ДАЕУ

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Към началото на страницата